Over de site

Situering

De projectsite is gelegen ten oosten van de A12, net ten zuiden van de kern Westrode. Aan de  overzijde van de A12 liggen het Leefdaalbos en het bedrijf Saerens. In het zuiden en gedeeltelijk op de projectsite ligt het Secretarisbos. Verder grenst de projectsite aan de vallei van de Molenbeek, de woonlinten langsheen de Patatestraat en de Papenboskant, en aan een groot stuk open ruimte.

Voorgeschiedenis van de projectsite

2021: Visie voor de toekomst

Vandaag wordt onderzocht welke nieuwe invulling van de site wenselijk én haalbaar is.

Hierbij moet rekening gehouden worden met:

- het Beleidsplan Ruimte

- de milieudoelstellingen

- mobiliteit

- de economische realiteit

- de impact op het landschap

© Meise-Westrode 2023