Wie is er bij dit project betrokken?

De grondeigenaar Haviland en de gemeente Meise slaan de handen in elkaar.

In de volgende fase wordt het departement Omgeving van de Vlaamse overheid nauwer betrokken.  Het is de Vlaamse regering die uiteindelijk beslist over de herbestemming en de invulling en van de site.

De onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd door SPACE-LAB.be, in samenwerking met Value Partners, CLUSTER LANDSCAPE, VECTRIS en tri.zone. In dit team zijn verschillende disciplines betrokken. Door de site vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, willen we het terrein de best mogelijke invulling geven.

© Meise-Westrode 2023