Hoe gaan we te werk?

Op deze website vind je hierover de belangrijkste informatie. We houden ze zo goed mogelijk op de hoogte. We informeren je alleszins ook over de momenten waarop je mee kan denken. Want jouw goed idee telt mee.

Onderzoeken

We starten een multidisciplinair onderzoek op, omdat we er zeker van willen zijn dat de nieuwe invulling haalbaar en realiseerbaar is. Daarbij analyseren deskundigen alle mogelijkheden en beperkingen van de site vanuit alle mogelijke invalshoeken: ruimte, economie, landschap, mobiliteit, etc. Na een grondige analyse stellen ze verschillende denkpistes voor die wenselijk en haalbaar zijn.

Momenteel weten we dus nog niet welke nieuwe invulling de site zal krijgen. Misschien moeten we de vraag zelfs nog bijsturen. Daarom bekijken we de mogelijkheden zo breed mogelijk. We willen er zeker van zijn dat we niets over het hoofd zien.

Werktafels & participatiemomenten

We voeren dit onderzoek niet alleen. Integendeel, we willen alle spelers die erbij betrokken zijn een stem geven: beleidsmakers van verschillende beleidsniveaus (Vlaanderen, de provincie, de gemeente), experten, omwonenden, investeerders, etc. Een veelheid aan betrokken partijen betekent ook dat er verschillende belangen, wensen en visies bestaan betreffende het gebied. Omdat we willen weten welke standpunten er leven, organiseren we na de werktafels, wanneer we de opgestelde scenario’s (zie stappenplan) gaan voorstellen, ook verschillende participatiemomenten.  Daarbij zullen we alle betrokkenen de kans geven om hun mening te uiten. Het uiteindelijke doel is om een oplossing te vinden die voor zoveel mogelijk actoren aanvaardbaar is.

Wie kan deelnemen aan die participatiemomenten? Alle geïnteresseerden, ook gebruikers en omwonenden. Tijdens de participatiemomenten zullen we kennis uitwisselen en ruimte laten voor dialoog. Op die manier kunnen we de eerder gemaakte analyses aftoetsen en krijgen we een beter inzicht in de wensen en behoeftes van de toekomstige gebruikers. Samen bouwen we aan een haalbare en mooie toekomst voor de site!

Plan van aanpak: stap voor stap / momenteel stap 6

© Meise-Westrode 2023